AdresİSTANBUL/TÜRKİYE
Çalışma SaatleriHAFTA İÇİ : 08:00 - 20:00
Satış Ve Bilgi+90 (216) 486 2626

Alt Yapı Uygulamaları

ALT YAPI

Elektrik,doğalgaz, telefon, kablolu televizyon bağlantı hatları ,mobil entegrasyon hatları,  içme suyu ,kanalizasyon projeleri   ve telekomünikasyon projeli, hafif raylı toplu taşıma ve metro projeleri, termal ısınma ve enerji besleme projeleri ve benzerleri gibi raylı toplu taşıma sistemleri  ile yollar ve kaplamaları , genel olarak yer altından bütün tesislere alt yapı olarak adlandırılır.

TRANŞE

Elektrik, internet, telefon, temiz ve pis içme suyu ,kablo veya boru alt yapısını döşemek için her derinlik ve her cinsteki zeminin onay görmüş proje kapmasındaki genişlik,derinlik ve istikamette makine veya elle kazılmasına ve çıkan hafriyat ve molozun hendek dışına çıkarılması ve 15 m dahilinde ki nakilleri için gereken nakil araçlarına yüklenme ve boşaltılmasına TRANŞE denir.  Yapı İnşaat olarak her türlü TRANŞE işleminizi ve çıkan hafriyat ve moloz atıklarını taşıma işlemini gerçekleştirmekteyiz.

ELEKTRİK ALT YAPISI

Elektrik enerjisi her ev,hastane ,işyeri ve sanayilerin ayakta kalması  ihtiyaçlarını karşılaya bilmesi için elektrik enerjisine ihtiyaç duyar. Elektrik kesintilerinde ki temel sebep iyi tasarlanmamış bir elektrik alt yapısıdır.

Güvenli bir elektrik altyapısı için elektriği sağlayan güç sistemleri ; Şebekedeki kesintilere karşı sürekli devrede kalacak şekilde planlar, Yedeği olur (güç kaynağı ,Jeneratör  vb.) Arıza ,bakım ve olağan üstü durumları da göz önünde bulunduracak şekilde tasarlanır.

Yapı İnşaat olarak yeni yapılan tesislerinizde , tasarım aşamasında tüm faktörleri göz önünde bulundurarak en uygun elektriksel tasarımı oluştururuz. Mevcut elektrik alt yapısı olan tesislere ise sistemlerinin yukarıda kriterleri sağlamak için gerekli revizyonları proje olarak sunarız.

YAPI İNŞAAT TARAFINDAN SAĞLANAN ELEKTRİK ALT YAPI HİZMETLERİ

 • Yüksek,Orta ve Alçak Gerilim Elektrik Şebekeleri Tasarım ve Kurulumu
 • Yapısal Kablo Döşeme (Veri aktarımı ve Ses)
 • Otomasyon Sistemleri Tasarım ve Uygulama
 • Güvenlik sistemleri Tasarım ve Kurulumu
 • Güneş ve Alternatif Enerji Sistemleri Tasarım ve Kurulumu
 • Teknik Tesis Altyapı bakım ve Servis Hizmetleri

Yapı İnşaat tüm hizmetlerinde aylık sabit giderleri minimumda tutmak ve gereksiz tüketimi önlemek için tasarımda gerekli düzenlemeleri yapar, mevcut sistemlerde ise müşteri tarafından yapılabilecek iyileştirmeleri öneri olarak projede sunar.

Sağlık ve devamlı  içme suyu alt yapısı için: Öncelikle su verilecek yerin nüfusu,yıllık yağış miktarı,su kaynakları hesaplar  ihtiyaç yapısına göre sürekli su arıtma tesisi kurulur buradan su depolara pompalanır.Depolarda kireçleme işlemi yapılan su içme suyu olarak dağıtımı yapılır.

Yapı İnşaat olarak yeni yapılan İçme suyu ve alt yapı tesislerinizde  ,tasarım aşamasında kesintilere karşı sürekli devrede kalacak şekilde planlar yapar .Ana halter yedeklerini oluşturur ve size en uygun içme suyu alt yapısını yaparız. Mevcut içme suyu tesislerinizde ve alt yapılarınızda ise sistemlerin yukarıdaki kriterleri sağlamak amacıyla gerekli yenileme araştırmalarını yapıp proje olarak sizlere sunarız.

Pis su atık su alt yapısı: Hastane,ev,işyeri,sanayi ve tüm yapılardan çıkan atık su bir rögara girmelidir. Sonraki aşamada , rögarlar çıkış yönüne doğru birbirine bağlanır. Son çıkış noktası ise ana kanalizasyon hattı, pissu arıtma tesisi veya fosseptik çukuru olacak şekilde projelendiririz.

AUTO CAT programında; yapı çıkışları –rögar arası boru bağlantıları çizilir.Rögarlar arası 30 m geçmez. Değiştirme noktalarında veya 30m kuralına göre ara rögarları gerekirse kullanırız

Yapı İnşaat Pis su Atık su Projelendirme işlemi aşamaları:

 • Yapı çıkışı boru çapları ve debileri sırasıyla yazar
 • Yapı çıkışındaki noktada boru alt kotunu belirleriz.
 • Rögara girişteki borunun alt kotu belirler yapı çıkış noktasıyla rögar girişi arasındaki uzaklık ve borudaki eğimi göz önüne alarak hesaplarız.
 • İlk rögardan başlayarak son rögara kadar tüm rögarlara bir numara veririz. Ana hattan ayrı bağlantılar varsa, buradaki rögarlara sonraki numaraları veririz.
 • İki boru arasındaki boru parçasına;Rögar eksenleri arası ölçülerek boru boyu,borudaki pis su debisi, Seçilen boru çapı, borudaki eğimi yazarız.Daha sonra bu boruda değişim olacaksa işleri kolaylaştırması için.
 • Arazi plan kotesi dikkate alınarak, her rögarın üst kotu belirlenir
 • Her bir rögara giren borunun alt kotu belirlenir.
 • Rögardan çıkan borunun alt kotu, en alttan giren boru kotundan min. 10 cm aşağıda olmalıdır. Bu kot, aynı zamanda, rögar dip kotu demektir.
 • Pissu boru sisteminin son noktasındaki kot belirlenerek proje tamamlanır.

Yapı inşaat olarak yeni yapılan Pis Su ve Atık su  ve tesisler için,gerekli kurallar ve yapılması gereken hesaplar en ince ayrıntısına kadar hesaplayıp projelendiriyoruz.

 

 

 

 

HAFRİYAT VE MOLOZ 

Bina yada farklı özel amaçlı yapı projeleri için uygun zeminin sağlanması için yapılan hazma ve taşıma işlemine hafriyat denir.Yıkılmış yapıların enkazına ise moloz denir. Hafriyat ve molozun dökümü sırasında çevre çok büyük zarar görmektedir.Belediyeler ortaya çıkacak zararları engellemek için kapatılmış maden ocakları ve orman dışındaki devlet arazilerine gerekli izin karşılığında dökümüne izin vermektedir. Bununla ilgili  izinsiz ve usulüne uygun olmayan yerlere döküm yapımı sonucu oluşan çevre sorunları sıkça haberlerde karşımıza çıkmaktadır.Bu olayın denetimi devletin sorumluluk alanına girmektedir. Neticede hafriyat firmaları kendilerine gösterilen alanlara bu malzemeleri taşımak ve dökmek zorundadır.

Yapı oluşumu  için veya boş arazilerde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan hafriyatın toprağı, yıkılmış veya tadilat çalışmaları sırasında ortaya çıkan molozun taşınması da başlı başına iştir. Her şeyden önce inşaat ve yıkıntı atıklarını taşımak için izin ve ruhsat alınması gerekmektedir. Hafriyat ve Moloz dökümü için gerekli şartları hazırlayan firmalara belediyeler taşıma belgesi verirler ancak bu belge verildiği il sınırları içinde geçerli olur.

Yapı İnşaat olarak İstanbul ve Marmara bölgesinde bu izinlere sahibiz. Atıkların taşınması sırasında bir takım önlemler alarak ve belirli kurallara uyarak bu işi yapmaktayız. Bu kurallara örnek verecek olursak ; Atıkların taşınması sırasında çevrenin kirletilmemesi , trafik akışını aksatmamak iş sağlığı güvenli önlemlerini almak ve trafiği kesmemek için araş yoğunluğunun az olduğu saatlerde taşıma işlemini gerçekleştirmek gibi kurallara uyarız. Moloz ve hafriyatın taşınması için belirlenmiş güzergahı takip ederiz. Moloz ve Hafriyatı duruma göre çuvallı veya çuvalsız olarak çevreye zarar vermeden , temiz ve profesyonel bir şekilde taşınması ve atılması YAPI İNŞAAT olarak birinci hedefimizdir.

Yapı İnşaat olarak ;İstanbul ve Marmara Bölgesinde Yıkım ve Tadilat işlerini başarıyla sürdürmekteyiz. Yıkım ve Tadilat işlemini biz gerçekleştirmemiş olsak bile hafriyat ve moloz taşıma hizmeti vermekteyiz.