AdresİSTANBUL/TÜRKİYE
Çalışma SaatleriHAFTA İÇİ : 08:00 - 20:00
Satış Ve Bilgi+90 (216) 486 2626

Bina Güçlendirme

Hasar  görmemiş yapı elamanlarının ve yapı sistemlerinin , veya hasar görmüş yapı elamanlarının hasarlarının giderilmesi amacı ile yapılan onarımdan sonra , performanslarının  iyileştirmesine sağlamak için yapılan müdahaledir.Güçlendirme projesinin hazırlanması ve güçlendirme uygulaması tecrübe ve bilgi gerektirir.Görünüş olarak sizlere sorunsuz olarak görülen güçlendirme tam anlamıyla koruma sağlamaya bilir ve riskleri azaltmak yerine arttıra bilir.

Yapı İnşaat olarak Yapı güçlendirmeye başlamadan önce yapının deprem bölgesinde olup olmadığı, yaşı, karot sonuçları, zeminin su durumu vb. faktörleri göz önüne alarak güçlendirme evresi-metodu belirleriz.Burada amaç deprem bölgesi değilse  binayı düşey yüke karşı korumak gerekirken, deprem ihtimali varsa yatay kuvvetlere karşı korumak, bodrumun su almasını engellemek veya yer altı su seviyesi yüksekse temel ve bodrum kolonlarını uzun yıllar sudan korumak için güçlendirme işlemini yaparız. Ticari faaliyet yürüten yerlerin güçlendirme çalışması hızlı olmalıdır. Uzun sürecek bir güçlendirme çalışması zaman kaybı = üretim kaybı olduğu için projelendirilirken bir çok faktörü göz önünde bulundurup. Hızlı,etkin ve ekonomik bir yol izleriz. Betonarme yapılara, Yığma yapılara ve Çelik konstrüksiyon yapılara güçlendirme yapabilmekteyiz

Betonarme yapılarda güçlendirme işlemi eksenel yük , moment ve kesme kuvveti taşıma güçlerinin artırılmasıdır.Bu işlem genellikle ya betonarme kesitin artırılması, kolona yeni donatı ek kesit eklenmesi yada kolonun çelik bir kafes içine alınarak betona yandan destek verilerek taşıma gücünü artırmakla yapmaktayız. Kolonun çelik çerçeve de düşey yük taşıma gücünü artıran bir işlemdir.

MANTOLAMA

Betonarme yapının kolon elemanlarında onarım ve güçlendirme kolonun en kesidinin ve boyuna donatısının artırılmasıdır. Donatı olarak artarken yüzde olarak aynıda kalabilir artabilirde.

Eski ve Yeni Betonu Kaynaştırma: Kolonun üzerindeki hasarlı bölümlere ertiyerler ve boyuna donatı ile belirlenen kolon ‘ çekirdek’ bölümüne kadar kazır kolon üzerindeki boton parçacıklarını tazyikli suyla yıkayarak toz ve gevşek malzemelerden yüzeyi arındır ve uygulama işlemine geçeriz.

Çelik Manto: Kolon ve Kiriş içerisinde olması gereken sargı donatısı bu yöntem ile bantlar kullanılarak elamanın dışında koruma sağlanmaktadır.Bu uygulama sayesinde hem eksenel yük kapasitesi artıyor hem de daha yüksek süreklilik elde ediliyor.

Betonarme Manto:Bu yöntem ile kolonun hem eksenel yük kapasitesi hemde sürekliliği artırılıyor. Yeni dökülecek manto betonunun ve mevcut kolonun aderansının yüksel olabilmesi için kolonun donatıları ortaya çıkıncaya kadar kabuk betonunu kırıp uygulamaya başlıyoruz.

Epokis Enjekiyonu:Perde,kiriş ve kolon elemanlarında oluşmuş olan çatlakların aderansının artırılması amacıyla epoksi enjeksiyonu kullanmaktayız.Ayrıca,sargı etkisi artırmak amacıyla çelik veya karbon fiberli levhalar yapıştırmaktayız.

Binaların ekonomik olarak onarım ve güçlendirilmesi mümkündür.Firmamız tarafından yapılacak bilinçli onarım ve güçlendirme gerçek anlamda depreme dayanıklı hale gelmesini sağlamaktadır. Şunu unutmayın ki hiçbir binanın şiddetli bir depremi hasarsız atlatması garanti edilemez.Yaptığımız onarım ve güçlendirme çalışmasındaki en önemli hedef binanın göçmesini engellemektir.

KİRİŞLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Depremde taşıyıcı sistemin en çok zorlanan ve güçlendirilmesi en zor olan kısmı oluşturur.Farklı doğrultudaki elemanlar birleşim yerlerinden bağlanarak,kesit etkileri birbirleriyle dengelenir. Taşıyıcı yüklerin bu bölgede kesme kuvveti dayanımının ve donatı kenetlenmelerinin yeterli olmaması en çok rastlanan hasar türlerini oluşturur.Hemen güçlendirme ve onarım işlemi yapılmalıdır.

DÖŞEMENİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Döşeme düşey yükleri taşımak için projelendirilir. Yatay yük etkisindeki bu yükleri düşey taşıyıcılara iletecek dayanımın ve rijitliğe sahip olması gerekir. Deprem sırasında hasarlar genellikle döşemenin geniş boşluk kısımlarından perdeye mesnetlendiği yerlerde meydana gelir. Hasarın onarılmasının yanında kalınlığı yeterli olmayan yerlerin kalınlığının da artırmasını önermekteyiz ve onarım hizmetini buna göre projelendirmekteyiz.

PERDE GÜÇLENDİRİLMESİ

Perde taşıyıcı sistemin depreme dayanım bakımından en önemli yapı elemanıdır.Hasar görmeleri durumunda onarım ve güçlendirilmesi özenle yapılmalıdır. Deprem yükü taşımak üzere düzenlenen betonarme perdelerle hasarlar, kayma ve eğilme taşıma gücünün yetersizliğinden veya büyük boşluklu perdelerde bağ kirişlerinin yetersizliğinden kaynaklanır.Yapı İnşaat olarak Perde bakım ve onarımını titizlikle yapmaktayız.

TEMEL GÜÇLENDİRME

İki farklı sebepten temellerde güçlendirme ihtiyacı gerekmektedir.Birincisi temel boyutlarının gelen yükleri taşımakta yetersiz olması diğeri ise yapılım güçlendirmesi için eklenen yeni elemanlar için yeni temel yapılması yada mevcut temelin genişletilmesi için temel güçlendirme işlemini Yapı İnşaat olarak itinayla yapmaktayız.